Wooninitiatief de Nederhof

De vereniging  Wooninitiatief de Nederhof   heeft ten doel:

Het zonder winstoogmerk realiseren, beheren, exploiteren en in standhouden van de woonvoorziening De Nederhof voor, en ten behoeve van, maximaal 24 jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.De vereniging tracht deze doelstelling te verwezenlijken door het behartigen van de belangen van de bewoners en hun omgeving.

Meer over de vereniging :